Privat bildelning blir enklare efter smart policyarbete med Skatteverket, SnappCar och forskningsinstitutet RISE

Bildelning behövs för att minska klimatpåverkan. Trots det står de flesta privatbilar stilla 95 procent av tiden. Den som vill hyra ut sin bil hindras av regler som inte är anpassade för privatpersoner. Men efter ett arbete med policyutveckling där användare står i centrum kan det bli lättare att hyra ut sin bil i framtiden.

RISE tog ledarrollen, för ett Vinnova projekt kring policyutveckling med bl.a. SnappCar, Hertz, Skatteverket, Transportstyrelsen och började med att föra separata samtal med olika berörda aktörer för att få med alla perspektiv. Därefter användes olika kreativa metoder inom design thinking för att kartlägga problemen och hitta nya lösningar. Dessa togs sedan med till en workshop med alla inblandade aktörer.

Ur samarbetet utvecklades ett antal lösningsförslag. Några kortfristiga, till exempel att Skatteverket nu möjliggör för privatpersoner som delar sin bil att dra av milkostnader, är redan införda, men även mer långsiktiga förslag som måste tas till nästa politiska nivå har tagits fram.

Skatteverket har nu ändrat milkostnaden man får dra av, före skatt, till 9kr per mil. Det innebär att en privat bil som delas för en hyra på 1000kr som åker 50 mil, får följande skatteuträkning. Intäkt (1000kr) - milavdrag (9*50) = 550kr, varav 30% skattas under inkomstslag kapital (del 7 i deklarationen) 550kr * 30% = 165kr.

Download PDF
Download PDF